Pranešimas visiems sodininkams

Visus SB “Pašiliai“ teritorijoje esančių sklypų savininkus I n f o r m u o j u, kad nuo 2018-04-27 Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose vyksta teisminis procesas Nr. 2-17-3-01168-2018-0 civilinėje byloje Nr. Nr. e2-18461-4902018/2018, kuriame sodininkų bendrija „Pašiliai“ yra įtraukta atsakove pagal ieškovės UAB „Jonavos paslaugos“ 2018-09.03 ieškinį , kuriuo UAB „Jonavos paslaugos“ prašo priteisti iš sodininkų bendrijos „Pašiliai“ įsiskolinimą už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą 764,28 Eur, 98,09
Eur delspinigius, 19,00 Eur žyminį mokestį ir 6 % palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Teisminio proceso metu, 2018-11-09 Nutartimi Kauno apylinkės Jonavos rūmų Teismas nutarė visus sodininkų bendrijos ,, Pašiliai“ teritorijoje esančių sklypų savininkus ir jų bendrijos narius (jų sąrašą, patikslinęs pagal VĮ Registrų centro duomenis) įtraukti dalyvauti trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų.
Kauno apylinkės teismo Jonavos teismo rūmų teisėjos Jolantos  Damulienės nutartimi, visų sodininkų bendrijos sklypų savininkų, t. y. trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų civilinėje byloje įgaliotu asmeniu procesiniams dokumentams gauti paskyrė sodininkų bendrijos pirmininką Joną Jocaitį.

Vykdydamas Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018-11-09 Teismo Nutartį, p r a n e š u , kad visus procesinius dokumentus galite rasti prisijungę prie Lietuvos teismų informacinės sistemos viešųjų elektroninių paslaugų posistemio paskyros internetiniame tinklapyje
www.teismai.lt ir www.epaslaugos.lt (prisijungimo instrukciją galite rasti ČIA).

Be to, informuoju, kad Sodininkų bendrija ,,Pašiliai“ yra gavusi visus procesinius dokumentus ir nesant galimybei prisijungti prie Lietuvos teismų informacinės sistemos, su procesiniais dokumentais galite susipažinti kreipdamiesi į sodininkų bendrijos pirmininką Joną
Jocaitį (el. p. pirmininkas.sbpasiliai @gmail.com , tel. 868140244).

Reikia žinoti, kad procesinių dokumentų įteikimas įgaliotam asmeniui prilyginamas jų įteikimui visiems asmenims, kuriems jis atstovauja.
Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų,  informuojami, kad procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt dieną (t. y. 2018-11-12 ]. Pastarieji asmenys per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos turi teisę teismui pateikti atsiliepimus į ieškinį

Teismo posėdis įvyks 2018 gruodžio 6 d.9.30
.
SB,,Pašiliai“
valdybos pirmininkas
Jonas Jocaitis

Sodininkų bendrijos ,,Pašiliai“ valdybos pirmininko kreipimasis

2018 m.gruodžio 6 d. 9,30 val. Jonavos teismo rūmuose bus nagrinėjama civilinė byla Nr. el-2-18461-4902018 iškelta SB,,Pašiliai“ už atliekų tvarkymo dvinarės (toliau DVĮ ) įmokos už pastovios dedamosios dalies nemokėjimą į kurią trečiais asmenimis įtraukti visi sodo bendrijos nariai. Bylai atstovauja SB pirmininkas Jonas Jocaitis ir advokato padėjėjas Liudvikas Ragauskis. Kaip tretieji byloje įtraukti asmenys visi galite dalyvauti, teismo metu
pareikšti savo nuomonę, būti apklausiami . Dalis Jūsų gali gauti kvietimus asmeniškai .

Paaiškinu, kad apmokėjimas už atliekų tvarkymą DVĮ. susideda iš pastovios ir kintamos dedamosios dalių. Pastovi dedamoji t. y. pastovus mokestis už nekilnojamo turto turėjimą sodo
bendrijoje ( vienam asmeniui kas mėn. 0,682 eur.). Viso bendrijoje 160 skl. kas mėn. susidaro suma 109,19 eur. Su ,,Jonavos paslaugom’ sudariusiems sutartis (17 skl. ) ir 47 skl. neturintys nekilnojamo turto, šie mokesčiai netaikomi.
Kintama dedamoji t. y. atliktos paslaugos už kurias mokama pagal konteinerių dydį ( 2 x 1,1 kub.metro), išvežimo dažnio ( 2 kartai per mėn.), už kuriuos bendija mokėjo kas mėnesį po 59, 69 eur.

Konteineriai buvo atvežti gegužės 8 d. tačiau mokesčiai už pastovią dedamąją pradėti skaičiuoti nuo 2018 sausio 1 d.

Civilinio kodekso 30 straipsnio 1 dalyje sakoma, kad mokant savivaldybės nustatytą rinkliavą atliekų turėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamo turto objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo, (toliau garažų,namų savininkų,sodininkų ar kitos bendrijos).
Kadangi, mūsų bendrija nekilnojamo turto neturi,bendrijos narių turtas nėra bendrijos turtas (už kurį reikalaujama mokėti) ,o sodininkų bendrijos 2018-06-09 susirinkime man nebuvo suteikti įgaliojimai rinkti tam skirtus mokesčius ir mokėti už pastovią dedamają.

Sutarties nepasirašiau, nes nei prieš, nei po susirinkimo neturėjau tam įgaliojimų.

Standartinė sutartis pagal daugumos bendrijų pirmininkų nuomonę buvo nepriimtina, tačiau ji buvo primesta pagal jų 45 dienų terminą.
Jonavos savivaldybė, pažeisdama Civilinio kodekso 30 straipsnio 1 dalį prisitaikė sau palankius įstatymus užkraudama bendrijoms jiems priklausantį darbą administruoti ir surinkti jiems mokesčius. Visuose savivaldybėse mokesčius moka ,,teršėjas“ arba jo įgaliotas asmuo, tačiau tik ne Jonavoje.
Problemos dar ir mokesčių surinkime. Tikslinių mokesčių šiai dienai nesumokėta 4784 eur., nejaugi papildomai dar reikia apsikrauti sodo bendrijos narių prievolėmis ,,Jonavos paslaugoms“ kurie per metus sudarys 2040 eu. Tai išeina, kad mokantieji turės sumokėti
nemokančiųjų prievoles, o jų buvo ir bus (negaliu pasakyti, kad mokesčiai buvo mokami blogai, tačiau yra skolos iš ankstesnių metų).

Esame susijungę į bendrą kovą su Jonavos savivaldybės savivale eilė sodo bendrijų pirmininkų, pajungėme Lietuvos sodininkų  susivienijimą ,,Kauno sodai“, eilę seimo narių.
Išreikalavome, kad būtų įtraukta į seimo posėdžių dienotvarkę ir  būtų svarstomi Civilinio kodekso 30 straipsnio 1 dalies pakeitimai ir nebūtų jokių ,,arba“ ir tiksliai nurodyta kas turi mokėti ir už ką. Taip pat 2018-11-07 dalyvavome seimo gamtos apsaugos komiteto posėdyje, kuriame prieštaravome Jonavos savivaldybės pateiktiems įrodinėjimams ir jie buvo atmesti.

Su kitomis bendrijomis pastovios dedamosios nemokėjimo teismai vyksta nuo vasaros vidurio, visi aktyviai dalyvaujame palaikydami vieni kitus, pasidaliname gauta informacija. Baigtis neaiški,teismo posėdžiai atidedami.

Prašau, kas galite, sudalyvauti trečiųjų asmenų teisėmis teisme išreikšti savo nuomonę apginant bendrijos interesus.

Kilus klausimams, ar norint susipažinti su bylos dokumentais, prašome kreiptis į sodo pirmininką Joną Jocaitį tel. 86-81-40244 .

el. paš. pirmininkas.sbpasiliai@gmail.com
arba Kauno 1. bet kurio laiku.

SB,,Pašiliai” valdybos pirmininkas.
Jonas Jocaitis

Laikinas vandens tiekimo grafikas

Dėmesio!
Nusekus tvenkiniui, laikinai keičiamas vandens tiekimo grafikas:
Trečiadienį 18.30 – 19.30 val.
Šeštadienis 18.30–19.30 val.
Sekmadienis 17.00 – 18.00 val.

2018.06.23
Vandens tiekimo tarnyba.

Sodų bendrijos "Pašiliai" interneto puslapis