2020-06-29 valdybos posėdžio protokolas

Posėdyje dalyvavo; J.Jocaitis R.Rimkus A.Kraujutis V.Zykevičius .Posėdis laikomas įvykusiu ,dalyvavo daugiau nei pusė narių.

Posėdžio pirmininkavo. J. Jocaitis.

Posėdžio sekretorius. R.Rimkus

Dienotvarkės klausimų svarstymas.

1.Vandens gręžinio atstatymas. Daugelio sodininkų pageidavimu, vasaromis pasikartojančiomis sausromis neužtenka vandens telkinyje,tad nutarta sumontuoti esamame gręžinyje siurblį ir įrangą, naudojant kaip papildomą šaltinį sausros atveju .samdant Kauno hidrogeologiją. Tai kainuos virš 4000 eur. Tai bus ilgalaikė investicija.Nutarta vienbalsiai.

2.Atliekų tvarkymo mokesčiai. Nuo 2020-07-01 Jonavos paslaugos trečdaliu padidino mokesčius už atliekų tvarkymą mokantiems per bendriją, kadangi dauguma jau yra susimokėję, neįvedant sumaišties buhalterijoje, susidariusią pabrangimo sumą prijungti prie 2021 m. atliekų tvarkymo mokesčių. Nutarta vienbalsiai.

3.Kelių remontas ir kita. Sumokėjus už gręžinį ,dabartiniu momentu lėšų lieka tik būtiniems poreikiams ir rezervui (2000 eur). Tolimesnių darbų atlikimas priklausys nuo surinktų mokesčių. Paraginti nesumokėjusius iki 2020-09-01 susimokėti, tai yra visuotino susirinkimo sprendimas. Atsiradus lėšų susirinksime ir spręsime apie tolimesnius darbus. Nutarta vienbalsiai.