Kvietimas į talką

.
2019 m. Birželio 8 d. 10,30 val. (šeštadienį) bus vykdomi Jonavos ir Beržyno gatvių kelio remonto darbai, dengiama asfalto drožlėmis, taip pat tvarkoma Kauno g. reikalinga technika pasamdyta.
Reikalingi įrankiai:

  1. Kastuvai arba šiūpeliai.
  2. Grėbliai.
  3. Šluotos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.
SB.,,Pašiliai’’ valdyba

2019m. Birželio 15 d. 11 val. Pakartotinas sodo narių susirinkimas

Susirinkimo darbotvarkė

  1. 2018m.metinė ataskaita.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Atliekų tvarkymo apmokėjimas „Jonavos paslaugoms“ ar mokame kiekvienas individaliai,ar per sodo bendriją.
  4. Vienodų mokesčių mokėjimas ne sodo bendrijos nariams,kaip ir sodo bendrijos nariams.
  5. Vandens tiekimo problemos.
  6. Žaliosios zonos prie 62 skl. leidimas išsipirkti.
  7. Einamieji klausimai.

Prašome,visus aktyviai dalyvauti. Taip pat susipažinti su „Jonavos paslaugų“ raštu kuris yra skelbimų lentoja arba interneto puslapyje .

SB.,,Pašiliai“ Valdyba
Valdybos pirmininkas
Jonas Jocaitis tel.868140244

Mokesčiai 2019 metais

Nario mokestis 2019 m. išlieka toks pat 5 eu. už arą. Vienkartinis mokestis kelių remontui 15 eu. 2019 metais anuliuojamas.

Pagal Lietuvos Civilinio Kodekso atliekų tvarkymo įstatymą įvestas privalomas mokestis nekilnojamo turto objektų turėtojams už atliekų tvarkymą, kuris susideda iš pastovios dedamosios t.y. pastovus mokestis ištisus metus ir kintamos dedamosios priklausantis nuo atliktų paslaugų.

Pagal Jonavos savivaldybės duomenis vienam nekilnojamo turto savininkui sudarys:

Pastovi į dedamoji – mėnesiui su PVM 0,682 eu. – metams su PVM 8,18 eu.

Kintama dedamoji – mėnesiui su PVM 0,373 eu- metams su PVM 4,47 eu.

Viso : metams 12,65 eu.

Kadangi dėl šių mokesčių vyko bylinėjimasis su,,Jonavos paslaugomis“ ir nematant galimybės laimėti bylą,neužtraukiant bendrijai papildomas teismines išlaidas, bendrijos narių susirinkimo pritarimu buvo su ,,Jonavos paslaugomis“sudaryta taikos sutartis,kur išlaidos sudarė 1830,4 eu. Ši suma buvo sumokėta iš bendrijos nario mokesčių ir ją reikia grąžinti 2019 metais.

Atliekų tvarkymo mokestis vienam nekilnojamo turto savininkui 2019 metais susidarys;

Už 2018 m. – 11,44 eu.

Už 2019 m. –12,65 eu.

Viso : 24,09 eu.

Sklypų Nr. privalantys mokėti už atliekų tvarkymą :

1. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, , 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102,103, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 132, 133. 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 173, 174 , 175, 176, 177, 178, 180, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 208, 211, 212, 214, 216, 220, 224.

Mokėti: 5 eu. už arą plius 24,09. Mokesčius susimokėti iki 2019.09.01

Sklypų savininkai sudarę atliekų tvarkymo sutartis su ,,Jonavos paslaugomis“ ir sklypų savininkai kuriose nėra pastatų šio mokesčio nemoka.

SB ,,Pašiliai“ valdybos pirmininkas

Jonas Jocaitis tel. 86 81 40244.  Kauno g. 1.

Sodų bendrijos "Pašiliai" interneto puslapis