Pranešimas 2020-04-15

Gerbiami sodininkai, kadangi dėl esančios pandemijos susirinkti negalime tenka tai atidėti ateičiai. Prasideda darbai sode, renkasi sodininkai, tad pateikiu Jums reikiamą žinoti informaciją:

Šiuo metu bendrijos sąskaitoje turime virš 5000 eu. Sutaupyta buvo atlyginimų sąskaita, metinis atlyginimas 800 eu. mokėtas tik buhalterei. 2019 m. numatyti darbai buvo atlikti, lėšos panaudotos skaidriai. Sodininkai esamus mokesčius mokėjo labai gerai, po skelbime pateikto skolininkų sąrašo, šių gerokai sumažėjo, nedidelė dalis liko, bet su nedidelėm skolom arba nepasiekiami. Pagrindinė skola yra kur skolininkai sumokėjo Skolų išieškojimo departamentui, o jie bankrutavo.

2020 m. numatyta:

1.Ryšium su artėjančia krize palikti tokius pat mokesčius 5 eu. už arą. (paliekant galimybę keisti tik ypatingu atveju įstatų numatyta tvarka). Prašome ,mokesčius susimokėti iki 2020 rugsėjo 1 d.

2. Mokesčius už atliekų tvarkymą,nesudariusiems sutarties su Jonavos paslaugomis mokėti kaip ir pernai per bendriją.

3. Talkas organizuoti tik ypatingais atvejais. Privaloma, kiekvienam sklypo savininku prižiūrėti su jo besiribojančiu sklypu laisvų zonų, gatvių, šalikelių, griovių stovį t. y. pastovus žolės pjovimas, kelių duobių tvarkymas, vandentiekio vamzdyno priežiūra. Sklypams besiribojantiems su asfalto drožlėmis padengtomis gatves pastoviai nušluoti. Kapitaliniai remontai bus atliekami bendrijos sąskaita.

Planuojami darbai:

1. Atvežant žvyro sutvarkyti ,,Pašilių’’1, 3, 5, 7…….gatves,įvažiavimą į sodo bendrija. Kadangi nėra didelio judėjimo, šalutinių gatvių padengimas asfalto drožlėmis nėra būtinas, nebent atsirastų laisvų lėšų, tačiau su sąlyga tvarkyti arba visas gatves, arba nei vienos . Išskirtinumo, kas jose gyvena ar dažnai važinėje negali būti.

2.Paremontuoti pagrindinius kelius atvežant asfalto drožlių.

3. Prie gręžinio sumontuoti el. apskaitos skydą (užsakymas ESO) esant reikalui susimontuoti papildomą vandens tiekimo sistemą.

4. Vandentiekis. Čia didžiausia problema, aptarnaujančios brigados nebėra likom dviese aš ir Anelė kur pagrinde reikalinga fizinė jėga, norinčių ir sugebančių padėti nėra. Juk visą sezoną reikalinga pastovi priežiūra. 2019-06-15. susirinkime nutarta tvarkyti pro sklypą einančius vandentiekio vamzdžius Tikslinga būtų pagrindinį vamzdyną tvarkyti bendrijos lėšomis, o atšakų priežiūrą, pakeitimą besiribojančių sklypų lėšomis. Ta turi patvirtinti bendrijos susirinkimas.

Bandysime ir šį sezoną tiekti vandenį,pasitelkiant galinčius padėti, pakeisti visiškai netinkamo vartoti vamzdyno atskiras dalis. Reikalui esant samdyti.

5.Atlikti su bendrijos poreikiais susijusius darbus.

Savo pasiūlymus ir nuomones teikite el.paštu pirmininkas.sbpasiliai@gmail.com a tel.86 81 40244

SB ,,Pašiliai’’ valdybos pirmininkas Jonas Jocaitis