SODININKŲ BENDRIJOS „PAŠILIAI“, Revizijos komisijos 2019 m. ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo ataskaita

SB „Pašiliai“ revizijos komisija, susidedanti iš 3 narių: pirmininkės Rūtos Urbanskienės, narių Valės Vichovanec ir Kęstučio Štuikio atliko tikrinimą remiantis SB „Pašiliai“ įstatais bei Revizijos komisijos reglamentu. Revizijos komisijos atliekamo patikrinimo 2019 m. užduotis buvo: ar bendrijos finansinė veikla yra pagrįsta LR buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytais reikalavimais.

SB „Pašiliai“ veikia 25,2 ha bendrojo ploto žemės sklype, Jonavos raj., Užusalių sen., Pašilių kaimo teritorijoje. Sodininkų Bendrijoje 2019m. pabaigai buvo 204 bendrijos nariai, 224 sklypai. Nuolat gyvenančių – 8, sujungtų sklypų – 8. SB „Pašiliai“ balanse apskaityto ilgalaikio turto (vandens gręžinys, vandentiekio trasos vamzdynai, tvora, traktorius ir kt.) vertė 2019 01-01 – 65400,00 EUR. 2019 m. paskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, kuris Balanse sudarė 7028,65 EUR.

Patikrinimo metu nustatyta, kad 2019-01-01 d. pinigų likutis – 3579,52 EUR: .

 1. atsiskaitomoje sąskaitoje Swedbank – 3553,57
 2. b) bendrijos „Pašiliai“ kasoje – 25,95 .

(Finansinėse ataskaitose nurodomi taip pat pinigai kelyje, pinigai „Skolų departamente“ (2301,29 eur.). Šios sumos jau kartojasi iš pereitų metų ir rodo nesprendžiamas RK pastabas.

Per 2019 metus SB „Pašiliai“ piniginių lėšų įplaukos viso: – 10413, 05 EUR.

 1. gauti nario ir tiksliniai mokesčiai (šiukšlių) per 2019m. –– 10160,52; iš jų : 2822,16 t.y. 22 proc. gauti per „Perlo“ terminalą;
 2. parama per VMI (2 proc. ) – 252,53

Sodininkų bendrijos „Pašiliai“ 2019 metų išlaidas sudarė : 9222,75 EUR:

iš jųpagrindinės veiklos sąnaudos6233,44 :

– remonto išlaidos – 110,54 (100,00 – tech. darbas su transportu+10,54 ( varžtai, poverzlės ),

išlaidos elektrai – 207,24

kelių priežiūrai ir taisymui – 4037, 31 (3388,0+592,90+56,41-išlaidos- asfalto drožlės + technikos nuoma + smėlis-žvyras);

aplinkos tvarkymas – 1030,02 (1000,0 + žoliapjovės remonto išlaidos: 13,02+17,0 = ( guolis +centr. traukė) ;

poilsio zonų tvarkymas – 61,58 (smėlis)

kuras, degalai – 262,84

vandentiekio priežiūros išlaidos – 472,61 (423,50+11,93+ 28,18+9,0

tvorų remontui – 51,30 ( vamzdžiai tvorų remontui);

Bendrosios ir administracinės išlaidos – 2639,56 EUR.

 • Bankui mokesčiai – 55,21
 • Buhalterinės paslaugos („ VIP apskaita“ įmonei) – 720,00
 • Narystės organizacijose mokesčiai – 130,0
 • Šiukšlių išvežimas – 1627,78, ( 2018m/- 1662,15)
 • Aplinkos teršimo mokestis –VMI- 4,00
 • Kitos sąnaudos – 20,00 ( kanceliarinės išlaidos)
 • Eismo saugumui – 82,57 (12,59+69,98 –stovas ir veidrodis) ;

Kitos išlaidos: Pirktas ilgalaikis turtas – priekaba(žoliapjovė) prie traktoriaus – 350,00.

SB “Pašiliai“ pinigų likutis 2019-12-31 d. buvo – 4769,82 EUR

a. atsiskaitomoje sąskaitoje Swedbank – 4743,87 ( PASTABA; banko ir mūsų skaičiavimai sutampa) ;

b) SB „Pašiliai“ kasoje buvo – 25, 95 EUR ;

Informacija apie skolininkus. Iki gruodžio 31. 2019m. skolos sudarė – 4641,18..EUR., skolininkų skaičius kas metai didėja. Norisi pažymėti, kad iki 2020 01.01 net 17 sklypų buvo nesumokėję už 2019m. – 2797,09 EUR, kas sudarė 60 proc. visų skolų. Nors iki 2020 05 01 skolininkai sumokėjo tik 1692 Eur. Taigi liko didelė nesumokėtų mokesčių suma. – 5328,35 Eur, Juk jau greitai reikia mokėti mokesčius už 2020 metus.

Pirmininko ir Valdybos veikla apėmė talkų organizavimą, socialinės pagalbos tiekimą, naujų veiklos krypčių apėmimą ir šiukšlių kainodaros klausimus. Buvo organizuotos kelios talkos: kelio, poilsio zonų tvarkymui; pagalba buvo suteikta/ pareikšta sodo bendrijos narių mirties atvejais, ji buvo surinkta iš dalyvaujančių, nenaudojant bendrijos lėšas.

Komisija nustatė, kad:

 1. Visi 2019m. m pateikiami buhalteriniai skaičiai pagrysti apskaitos duomenimis, išlaidos turi apskaitos dokumentus, yra darbų atlikimo sutartis pagal patentą, išlaidų (gręžinio, kelio, vandentiekio remontui suvestinė), Didžiosios knygos išrašas, netikrinti 2019 m. bendrijos valdybos protokolai (nes apie Valdybos veiklą kalbės Pirmininkas). Buhalterinis darbas, atliekamas UAB „VIP buhalterija“ yra normalus, dokumentuotas gerai. Apskaitos dokumentai yra saugomi pas buhalterę ir pirmininką.
 2. Visi bendrijos narių mokesčiai surenkami mokant juos per banką.
 3. Pirkimai įvairiems remontams ( medžiagos, dalys, atsarginės dalys ir pan.) atlikti – pavedimais arba grynais pinigais per atskaitingus asmenis. Atsiskaitant su atskaitingais asmenimis už pirkimus sudarytos avansinės apyskaitos, pridėtos pirkimų sąskaitos – deja ne visos pasirašytos pirkėją atstovaujančio asmens,
 4. Bendrijos narių registracija vedama tvarkingai, kai kurie nauji nariai neregistruoti registre, todėl rekomenduojama tai sutvarkyti 2020m.. Revizijos komisija nevertino teisinio pagrindo ir bendrijos valdybos narių sprendimų teisėtumo.
 5. SB Išlaidos, jų struktūra kinta, tačiau tai paaiškinama, nes atsirado tokios naujos kryptys, kaip saugumo užtikrinimas, tvorų ir vartų remontas, poilsių zonų tvarkymas.

Pastabos: Manome, kad reikia įvesti „švaros palaikymo išlaidas“ prie šiukšlių konteinerių.

Būtų tikslinga įvesti socialinės pagalbos funkcijas, pavedant jas vienam Valdybos nariui ( Valdybos nariai yra atleisti nuo nario mokesčių, tačiau nėra duomenų apie jų nuveiktus darbus Bendrijoje). Apie Valdybos veikla ir taikomas nuolaidas tikslinga diskutuoti.